artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 661/2014

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia V przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 935/5 i 935/6, położonej w Opatowie
artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 657/2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie na przeprowadzenie postępowania przetargowego na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miny Opatów"
artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 655/2014

w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej wyborów samorządowych
artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 653/2014

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 935/10, położonej w Opatowie przy ul. Partyzantów
artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 646/2014

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu