artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. / oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 30 grudnia 2014 roku (tj. wtorek ) o godz....
artykuł nr 2

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 11...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. ) Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 11 grudnia 2014 roku ( tj. czwartek ) o godz. 1...
artykuł nr 3

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 5 grudnia...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. ) Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 5 grudnia 2014 roku ( tj. piątek ) o godz. 14.0...
artykuł nr 4

Informacja

obrazek
artykuł nr 5

Zaproszenie na I sesję Rady Miejskiej w Opatowie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów zaprasza na I sesję Rady Miejskiej w Opatowie, zwołaną na dzień 1 grudnia 2014 roku ( tj. poniedziałek ) o godz. 14.00, Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Opatowie, w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Opatowie oraz przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatów wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada...