artykuł nr 11

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 4...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. / oraz § 27 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 4 września 2014 roku (tj. czwartek ) o godz. 1330 w ...
artykuł nr 12

Informacja

obrazek
artykuł nr 13

Informacja

obrazek
artykuł nr 14

Informacja

obrazek
artykuł nr 15

Informacja

obrazek