artykuł nr 56

Uchwała Nr LIV/418/2014

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Czerników Opatowski na lata 2014 - 2022"
artykuł nr 57

Uchwała Nr LIV/417/2014

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Rosochy na lata 2014 - 2022"
artykuł nr 58

Uchwała Nr LIV/416/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Podole na lata 2010 - 2020"
artykuł nr 59

Uchwała Nr LIV/415/2014

w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w Strzyżowicach
artykuł nr 60

Uchwała Nr LIV/414/2014

w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w Zochcinku