artykuł nr 61

Uchwała Nr LIV/413/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Opatów i Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
artykuł nr 62

Uchwała Nr LIV/412/2014

w sprawie przystąpienia Gminy Opatów do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII Programu Opaeracyjnego Kapitał Ludzki
artykuł nr 63

Uchwała Nr LIV/411/2014

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
artykuł nr 64

Uchwała Nr LIV/410/2014

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
artykuł nr 65

Uchwała Nr LIV/409/2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2013 rok