artykuł nr 41

Uchwała Nr LV/433/2014

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1485/11 położonej w Opatowie
artykuł nr 42

Uchwała Nr LV/432/2014

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie
artykuł nr 43

Uchwała Nr LV/431/2014

w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu garażu
artykuł nr 44

Uchwała Nr LV/430/2014

w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu garażu
artykuł nr 45

Uchwała Nr LV/429/2014

w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu garażu