artykuł nr 71

Uchwała Nr IX/71/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
artykuł nr 72

Uchwała Nr IX/70/2015

w sprawie składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Mieszkańców Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 73

Uchwała Nr IX/69/2015

w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 74

Uchwała Nr IX/68/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 75

Uchwała Nr VIII/67/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015 - 2029