artykuł nr 56

OBWIESZCZENIE

artykuł nr 57

Informacja

obrazek
artykuł nr 58

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. ) Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 25 maja 2016 roku ( tj. środa ) o godz. 12.00 w sali ko...
artykuł nr 59

OBWIESZCZENIE

obrazek
artykuł nr 60

OBWIESZCZENIE

obrazek