artykuł nr 11

Decyzja G.II.6824.23.2016

artykuł nr 12

Decyzja G.II.6824.22.2016

artykuł nr 13

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu - załacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 158/2016
artykuł nr 14

Decyzja G.II.6824.21.2016

Załączniki:
Decyzja G.II.6824.21.2016MB
artykuł nr 15

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r poz. 23  ). i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE
 

Podaje do wiadomości, że w dniu 11.10.2016  na żądanie Pani Agnieszki Mikołajczyk ul. Fircowskiego 1, 35-030 Rzeszów, pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A., 20-340 Lublin ul. Garbarska 21a, Oddział  Rzeszów  ul. 8-Marca została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RMKG.XI.6733.5.2016 dla inwestycji polegającej na na  budowie sieci elektroemergetycznej SN i nN 0,4kV, budowie stacji transformatorowej słupowej SN/nN-15/0, 4kV Podole III w ramach inwestycji ,, Budowa 4 szt. Stacji trafo SN/nN 15/04kV w msc. Podole gm. Opatów wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN wykonanie rozcięć w istn. Linii nN Podole „w miejscowości Podole gm.Opatów na działkach 15/4, 23/2, 162/1, 163, 164, 165/11, 65/2, 166, 54/1, 52.
 

Burmistrz  Miasta i Gminy
/-/ Andrzej Chaniecki