artykuł nr 41

obrazek
artykuł nr 42

obrazek
artykuł nr 43

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru uchwały Nr XXII/188/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca2016 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opatów

artykuł nr 44

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru uchwały Nr XXII/189/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H.Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J.Słowackiego

artykuł nr 45

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru uchwały Nr XXII/190/2016Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów