artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 164/2016

obrazek
artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 162/2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 153/2016

obrazek
artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 163/2016

w sprawie: ogłoszenia wyników dodatkowego otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie kultiry fizycznej
artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 149/2016

obrazek