artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 159/2016

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu
artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 158/2016

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 1769/1, położonej w Opatowie
artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 157/2016

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 729/20, położonej w Opatowie
artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 156/2016

w sprawie przeznaczenia środków finansowych z budżetu Gminy Opatów na utrzymanie dróg-ulic gminnych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie miasta Opatów.
artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 155/2016

w sprawie umorzenia odsetek od zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu.