artykuł nr 1

Uchwała Nr XXVII/235/2016

w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2017-2035
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXVII/234/2016

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2017 rok
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXVII/233/2016

zmieniająca uchwałą w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Opatów
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXVII/232/2016

w sprawie oddania w bezpłatne użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czerników Opatowski nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 181 położonej w Czernikowie Opatowskim
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXVII/231/2016

w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów