artykuł nr 6

Uchwała Nr XXVII/230/2016

w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów”
artykuł nr 7

Uchwała Nr XXVII/229/2016

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Opatów przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
artykuł nr 8

Uchwała Nr XXVII/228/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016-2035
artykuł nr 9

Uchwała Nr XXVII/227/2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
artykuł nr 10

Uchwała Nr XXVI/226/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącej własność Gminy Opatów na rzecz dotychczasowego najemcy.