artykuł nr 61

Uchwała Nr XIX/175/2016

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Podolu
artykuł nr 62

Uchwała Nr XIX/174/2016

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Nikisiałce Dużej
artykuł nr 63

Uchwała Nr XIX/173/2016

w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Programu Rewitalizacji Gminy Opatów na lata 2016-2023"
artykuł nr 64

Uchwała Nr XIX/172/2016

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Opatów za 2015 rok oraz prognozy na lata 2016 i 2017
artykuł nr 65

Uchwała Nr XIX/171/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016 - 2035