artykuł nr 31

Uchwała Nr XXIV/205/2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
artykuł nr 32

Uchwała Nr XXIII/204/2016

w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów
artykuł nr 33

Uchwała Nr XXIII/203/2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
artykuł nr 34

Uchwała Nr XXII/202/2016

w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 49/44 położonej w Opatowie
artykuł nr 35

Uchwała Nr XXII/201/2016

w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 49/7 położonej w Opatowie