artykuł nr 41

Uchwała Nr XXII/195/2016

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
artykuł nr 42

Uchwała Nr XXII/194/2016

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatów na lata 2016-2022
artykuł nr 43

Uchwała Nr XXII/193/2016

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
artykuł nr 44

Uchwała Nr XXII/192/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016 - 2035
artykuł nr 45

Uchwała Nr XXII/191/2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok