artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 120.11.2017

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 2018 roku dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 120.10.2017

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 120.9.2017

w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 120.8.2017

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 2017 roku dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 120.7.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie zatrudnionych na stanowiskach ekranowych w okulary korygujące wzrok