artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 101a/2017

zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 149/2017

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. regulacji prawnych dróg w Gminie Opatów
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 148/2017

w sprawie nieodpłatnego przekazania pojazdów
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 147/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 146/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok