artykuł nr 6

Uchwała Nr XXXIX/325/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów
artykuł nr 7

Uchwała Nr XXXIX/324/2017

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Opatów na lata 2018 - 2022
artykuł nr 8

Uchwała Nr XXXIX/323/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
artykuł nr 9

Uchwała Nr XXXVIII/322/2017

w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 660 położonej w Opatowie
artykuł nr 10

Uchwała Nr XXXVIII/321/2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kobylanach