artykuł nr 26

Uchwała Nr XXXVI/305/2017

w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów
artykuł nr 27

Uchwała Nr XXXVI/304/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2017-2035
artykuł nr 28

Uchwała Nr XXXVI/303/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
artykuł nr 29

Uchwała Nr XXXV/302/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. "Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Opatów i Gminy Lipnik
artykuł nr 30

Uchwała Nr XXXV/301/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2017-2035