artykuł nr 11

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 20...

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Opatowie, w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Opatowie oraz przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatów wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października i 4 listopada 2018 roku, wydanym na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 29 a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok. o samorządzie gminnym ( t...
artykuł nr 12

Informacja

obrazek
artykuł nr 13

OBWIESZCZENIE RG-VI-6220.2.2015

artykuł nr 14

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 15...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz.1912 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 15 października 2018 roku ( tj. poniedziałek ) o godz....
artykuł nr 15

Informacja

obrazek