artykuł nr 16

Decyzja

Decyzja Starosty Opatowskiego G-II.6824.24.2018
artykuł nr 17

Decyzja

Decyzja Starosty Opatowskiego G-II.6824.25.2018
artykuł nr 18

Informacja

obrazek
artykuł nr 19

Informacja

artykuł nr 20

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 14...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz.1912 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 14 września 2018 roku ( tj. piątek ) o godz. 13.00 w s...