artykuł nr 31

OBWIESZCZENIE

Znak: SKO.OŚ-60/1735/120/2018
artykuł nr 32

Informacja o profilu wody w kąpielisku - ZALEW W ZOCHCINKU

artykuł nr 33

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 29...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003RadyMiejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 29 czerwca 2018 roku ( tj. piątek ) o godz. 11....
artykuł nr 34

Decyzja

Decyzja G.II.6824.14.2018 dot. mienia gromadzkiego - obręb Balbinów
artykuł nr 35

Informacja

obrazek
Informacja