artykuł nr 1

Protokół Nr IV/2018

Sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 28 grudnia 2018 roku
artykuł nr 2

Protokół Nr III/2018

Sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 30 listopada 2018 roku
artykuł nr 3

Protokół Nr XLIX/2018

Sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 15 października 2018 roku
artykuł nr 4

Protokół Nr II/2018

Sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 28 listopada 2018 roku
artykuł nr 5

Protokół Nr I/2018

Sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 20 listopada 2018 roku