artykuł nr 81

Uchwała Nr IX/76/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2018
artykuł nr 82

Uchwała Nr IX/75/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie
artykuł nr 83

Uchwała Nr IX/74/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 84

Uchwała Nr IX/73/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 85

Uchwała Nr VIII/72/2019

w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów