artykuł nr 101

Uchwała Nr VII/56/2019

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2019 roku
artykuł nr 102

Uchwała Nr VII/55/2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 103

Uchwała Nr VII/54/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 104

Uchwała Nr VII/53/2019

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębninie funduszu sołeckiego w 2020 roku
artykuł nr 105

Uchwała Nr VII/52/2019

sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso