artykuł nr 36

Uchwała Nr XIV/121/2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 37

Uchwała Nr XIV/120/2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 38

Uchwała Nr XIV/119/2019

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1003/2 położonej w Opatowie
artykuł nr 39

Uchwała Nr XIV/118/2019

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1005/3 położonej w Opatowie
artykuł nr 40

Uchwała Nr XIV/117/2019

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów