artykuł nr 1

Protokół Nr XVIII/2019

Sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 30 grudnia 2019 roku
artykuł nr 2

Protokół Nr XVII/2019

Sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 2 grudnia 2019 roku
artykuł nr 3

Protokół Nr XVI/2019

Sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 28 października 2019 roku
artykuł nr 4

Protokół Nr XV/2019

Sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 9 października 2019 roku
artykuł nr 5

Protokół Nr XIV/2019

Sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 16 września 2019 roku