artykuł nr 31

PROJEKT - UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1005/3 położonej w Opatowie

Załączniki:
projekt uchwały754 KB
artykuł nr 32

Projekt - UCHWAŁA NR //2019 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia 16 września 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Opatów

Załączniki:
projekt uchwały76 KB
artykuł nr 33

PROJEKT - Uchwała Nr /2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
projekt uchwały126 KB
artykuł nr 34

PROJEKT - Uchwała Nr /2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Załączniki:
projekt uchwały129 KB
artykuł nr 35

PROJEKT - Uchwała Nr /2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Załączniki:
projekt uchwały127 KB