artykuł nr 51

Uchwała Nr XXIV/205/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 52

Uchwała Nr XXIII/198/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020-2035
artykuł nr 53

Uchwała Nr XXIII/204/2020

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/61 położonej w Opatowie
artykuł nr 54

Uchwała Nr XXIII/203/2020

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 237 położonej w Opatowie
artykuł nr 55

Uchwała Nr XXIII/202/2020

w sprawie wniosku dotyczącego budowy deptaka pieszego