artykuł nr 11

Uchwała Nr XXVIII/243/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego
artykuł nr 12

Uchwała Nr XXVIII/242/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego
artykuł nr 13

Uchwała Nr XXVII/241/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020-2035
artykuł nr 14

Uchwała Nr XXVII/240/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok
artykuł nr 15

Uchwała Nr XXVII/239/2020

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie