artykuł nr 46

Uchwała Nr XXIV/210/2020

w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu garażu
artykuł nr 47

Uchwała Nr XXIV/209/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok
artykuł nr 48

Uchwała Nr XXIV/208/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 49

Uchwała Nr XXIV/207/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 50

Uchwała Nr XXIV/206/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie