artykuł nr 6

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

artykuł nr 7

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych

artykuł nr 8

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych

artykuł nr 9

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej