artykuł nr 1

Uchwała Nr XL/355/2021

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2021-2035
artykuł nr 2

Uchwała Nr XL/354/2021

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2022 rok
artykuł nr 3

Uchwała Nr XL/353/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 4

Uchwała Nr XL/352/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
artykuł nr 5

Uchwała Nr XL/351/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2021-2035