artykuł nr 1

Protokół Nr XL/2021

sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 30 grudnia 2021 roku
artykuł nr 2

Protokół Nr XXXIX/2021

Sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 13 grudnia 2021 roku
artykuł nr 3

Protokół Nr XXXVIII/2021

Sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 26 listopada 2021 roku
artykuł nr 4

Protokół Nr XXXVII/2021

Sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 29 października 2021 roku
artykuł nr 5

Protokół Nr XXXVI/2021

Sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 30 września 2021 roku