artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 120.18a.2022

w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu „Cyfrowa Gmina" o numerze 4499/2/2022 z dnia 15.03.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, Osi Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE Nr 120.54.2023

w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Opatów do poświadczania odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE Nr 120.18.2022

w sprawie: Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 120.84.2022

w sprawie: nieodpłatnego przekazania środków trwałych (wyposażenia) na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opatowie
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 120.83.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie