artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 120.18.2022

w sprawie: Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 120.84.2022

w sprawie: nieodpłatnego przekazania środków trwałych (wyposażenia) na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opatowie
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 120.83.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 120.82.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 120.81.2022

w sprawie: opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych