artykuł nr 71

Uchwała Nr XLV/394/2022

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie
artykuł nr 72

Uchwała Nr XLV/393/2022

w sprawie nadania nazwy skwerowi w Opatowie
artykuł nr 73

Uchwała Nr XLV/392/2022

w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w Opatowie
artykuł nr 74

Uchwała Nr XLV/391/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2035
artykuł nr 75

Uchwała Nr XLV/390/2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok