artykuł nr 76

Uchwała Nr XLIV/389/2022

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wydatkowania środków publicznych
artykuł nr 77

Uchwała Nr XLIV/388/2022

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości niezabudowanej położonej w Rosochach
artykuł nr 78

Uchwała Nr XLIV/387/2022

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości niezabudowanej położonej w Nikisiałce Dużej
artykuł nr 79

Uchwała Nr XLIV/386/2022

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Opatowie
artykuł nr 80

Uchwała Nr XLIV/385/2022

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Opatowie