artykuł nr 11

Uchwała nr LI/454/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie
artykuł nr 12

Uchwała nr L/453/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2035
artykuł nr 13

Uchwała nr L/452/2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok
artykuł nr 14

Uchwała nr L/451/2022

w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu będących podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe
artykuł nr 15

Uchwała nr L/450/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów