artykuł nr 101

Uchwała Nr XLI/364/2022

w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Opatowie
artykuł nr 102

Uchwała Nr XLI/363/2022

w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
artykuł nr 103

Uchwała Nr XLI/362/2022

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
artykuł nr 104

Uchwała Nr XLI/361/2022

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2022 Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 105

Uchwała Nr XLI/360/2022

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2022 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie