artykuł nr 56

Uchwała Nr LVII/515/2023

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2023-2035
artykuł nr 57

Uchwała Nr LVII/514/2023

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok
artykuł nr 58

Uchwała Nr LVI/513/2023

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2023-2035
artykuł nr 59

Uchwała Nr LVI/512/2023

w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa sołectwa Wąworków
artykuł nr 60

Uchwała Nr LVI/511/2023

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok