artykuł nr 96

Uchwała nr LII/476/2023

w sprawie zmiany uchwały Nr L/443/2022 Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 97

Uchwała nr LII/475/2023

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Podolu
artykuł nr 98

Uchwała nr LII/474/2023

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 344, położonej w Zochcinku
artykuł nr 99

Uchwała nr LII/473/2023

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie.
artykuł nr 100

Uchwała nr LII/472/2023

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Lipowej