artykuł nr 41

UCHWAŁA NR LVIII/530/2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2022 rok
artykuł nr 42

UCHWAŁA NR LVIII/529/2023

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów wotum zaufania
artykuł nr 43

UCHWAŁA NR LVIII/528/2023

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Opatowie
artykuł nr 44

UCHWAŁA NR LVIII/527/2023

w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu garażu
artykuł nr 45

UCHWAŁA NR LVIII/526/2023

Załączniki:
UCHWAŁA NR LVIII/526/2023274 KB