artykuł nr 1

Składy Komisji Rady Miejskiej

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Opatowie

Wiesław  SUSKA

-

przewodniczący

 

Klaudiusz  KĘDZIORA

-

zastępca przewodniczącego

 

Magdalena Lidia MASTERNAK

-

sekretarz

 

Jacek Ryszard CHEBA

-

członek

 

   

 

 

 

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie

Krzysztof Bronisław KAWALEC

-

przewodniczący

 

Waldemar BOCHEŃSKI

-

zastępca przewodniczącego

 

Małgorzata Katarzyna SZCZEPAŃSKA

-

sekretarz

 

Andrzej  ADAMSKI

-

członek

 

Andrzej  ŻYCHOWSKI

-

członek

 

 

 

 

 

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie

Jacek Ryszard CHEBA

-

przewodniczący

 

Rafał  SCHAB

-

zastępca przewodniczącego

 

Andrzej  ADAMSKI

-

sekretarz

 

Waldemar BOCHEŃSKI

-

członek

 

Dawid Rafał KARGULEWICZ

-

członek

 

Krzysztof Bronisław KAWALEC

-

członek

 

Magdalena Lidia MASTERNAK

-

członek

 

Wiesław  SUSKA

-

członek

 

Beata Maria WRZOŁEK

-

członek

 

   

 

 

 

 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie

Waldemar BOCHEŃSKI

-

przewodniczący

 

Wiesław  SUSKA

-

zastępca przewodniczącego

 

Dawid Rafał KARGULEWICZ

-

sekretarz

 

Klaudiusz  KĘDZIORA

-

członek

 

Magdalena Lidia MASTERNAK

-

członek

 

Marek  RYSIAK

-

członek

 

Stanisław  WYSOPAL

-

członek

 

 

 

 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie

Małgorzata Katarzyna SZCZEPAŃSKA

-

przewodnicząca

 

Andrzej  ŻYCHOWSKI

-

zastępca przewodniczącego

 

Beata Maria WRZOŁEK

-

sekretarz

 

Rafał  SCHAB

-

członek

 

Marek  RYSIAK

-

członek

 

Stanisław  WYSOPAL

-

członek

 

 

artykuł nr 2

Składy Komisji Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Mieszkańców

Dawid Rafał Kargulewicz

-

przewodniczący

Waldemar Bocheński

-

zastępca przewodniczącego

Grzegorz Krzysztof Maliński

-

sekretarz

Krzysztof Bronisław Kawalec

-

członek

Klaudiusz Kędziora

-

członek

Wiesław Suska

-

członek

Władysław Ludwik Susło

-

członek

 Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług

Klaudiusz Kędziora

-

przewodniczący

Wiesław Suska

-

zastępca przewodniczącego

Dawid Rafał Kargulewicz

-

sekretarz

Wiesław Rusak

-

członek

Władysław Ludwik Susło

-

członek

 

 

 

Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Marcin Michał Słapek

-

przewodniczący

Tadeusz Andrzej Dragan

-

zastępca przewodniczącego

Jacek Kotkowski

-

członek

Grzegorz Krzysztof Maliński

-

członek

Andrzej Żychowski

-

członek

 

 

 

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Szymon Andrzej Heba

-

przewodniczący

Tadeusz Andrzej Dragan

-

zastępca przewodniczącego

Waldemar Bocheński - członek

Beata Maria Wrzołek

-

członek

Andrzej Żychowski

-

członek

 

 

 

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia

Beata Maria Wrzołek

-

przewodnicząca

Waldemar Bocheński

-

zastępca przewodniczącej

Jacek Ryszard Cheba

-

członek

Szymon Andrzej Heba

-

członek

Marcin Michał Słapek

-

członek

Wiesław Suska

-

członek

 

 

 

Komisja Rewizyjna

Jacek Kotkowski

-

przewodniczący

Krzysztof Bronisław Kawalec

-

zastępca przewodniczącego

Dawid Rafał Kargulewicz

-

członek

Klaudiusz Kędziora

-

członek

Wiesław Rusak

-

członek

Marcin Michał Słapek

-

członek

 

artykuł nr 3

Składy Komisji Rady Miejskiej kadencja 2010 - 2014

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Mieszkańców

Norbert Staniszewski

-

przewodniczący

Władysław Ludwik Susło

-

zastępca przewodniczącego

Zofia Janina Długosz

-

członek

Artur Kargulewicz

-

członek

Krzysztof Bronisław Kawalec

-

członek

Tomasz Robert Sadak

-

członek

 

 

 

Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług

Tomasz Robert Sadak

-

przewodniczący

Władysław Ludwik Susło

-

zastępca przewodniczącego

Zofia Janina Długosz

-

członek

Artur Kargulewicz

-

członek

Marcin Aleksander Machała

-

członek

Paweł Adam Partyka

-

członek

 

 

 

Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

 

Grzegorz Krzysztof Maliński

-

przewodniczący

Jacek Ryszard Cheba

-

zastępca przewodniczącego

Grażyna Ewa Arczewska

-

członek

Marcin Aleksander Machała

-

członek

Tomasz Rafał Staniek

-

członek

Józefa Janina Zakrzewska

-

członek - Rezygnacja z członkowstwa w Komisji z dniem 05 września 2012 roku

 

 

 

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Grażyna Ewa Arczewska

-

przewodnicząca

Jacek Ryszard Cheba

-

zastępca przewodniczącego

Tomasz Rafał Staniek

-

członek

Norbert Staniszewski

-

członek

Beata Maria Wrzołek

-

członek

Józefa Janina Zakrzewska

-

członek

Andrzej Żychowski

-

członek

 

 

 

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia

Beata Maria Wrzołek

-

przewodnicząca

Andrzej Żychowski

-

zastępca przewodniczącego

Artur Kargulewicz

-

członek

Marcin Aleksander Machała

-

członek

Paweł Adam Partyka

-

członek

Norbert Staniszewski

-

członek

 

 

 

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Bronisław Kawalec

-

przewodniczący

Paweł Adam Partyka

-

zastępca przewodniczącego

Grzegorz Krzysztof Maliński

-

członek

Tomasz Robert Sadak

-

członek

 

artykuł nr 4

Składy Komisji Rady Miejskiej kadencja 2006 - 2010

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Mieszkańców
Klimont Andrzej - przewodniczący
Dębniak Leopold - członek
Kargulewicz Artur - członek
Kawalec Krzysztof - członek
Niewójt Mieczysław - członek
Oszczudłowski Robert - członek
Suska Wiesław - członek
 
Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług
Oszczudłowski Robert - przewodniczący
Gromczyk - Bańcer Grażyna - członek
Kargulewicz Artur - członek
Kwiatkowska Lidia - członek
Suska Wiesław - członek
 
Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Dębniak Leopold - przewodniczący
Kaptur Piotr - członek
Klimont Andrzej - członek
Kwiatkowska Lidia - członek
Nowak Iwona - członek
Szwagierczak Robert - członek
Zakrzewska Józefa - członek
Żychowski Andrzej - członek
 
Komisja Zdrowia, Opieki Socjalnej i Ochrony Środowiska
Zakrzewska Józefa - przewodnicząca
Gromczyk - Bańcer Grażyna - członek
Kawalec Krzysztof - członek
Kwiatkowska Lidia - członek
Nowak Iwona - członek
Szwagierczak Robert - członek
 
Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia
Szwagierczak Robert - przewodniczący
Dębniak Leopold - członek
Gromczyk - Bańcer Grażyna - członek
Kaptur Piotr - członek
Kargulewicz Artur - członek
Klimont Andrzej - członek
Niewójt Mieczysław - członek
Oszczudłowski Robert - członek
Suska Wiesław - członek
Żychowski Andrzej - członek
 
Komisja Rewizyjna
Niewójt Mieczysław - przewodniczący
Gromczyk - Bańcer Grażyna - członek
Kaptur Piotr - członek
Oszczudłowski Robert - członek
Żychowski Andrzej - członek
artykuł nr 5

Składy Komisji Rady Miejskiej kadencja 2002 - 2006

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Mieszkańców
Klimont Andrzej - przewodniczący
Cheba Jacek - członek
Gołyski Edward - członek
Kolasa Leszek - członek
Maliński Grzegorz - członek
Niewójt Mieczysław - członek
 
Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług
Sidor Jan - przewodniczący
Gołyski Edward - członek
Kolasa Leszek - członek
Kozub Jerzy - członek
Kwiatkowska Lidia - członek
Szwagierczak Robert - członek
 
Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Maliński Grzegorz - przewodniczący
Cheba Jacek - członek
Dębniak Leopold - członek
Kaptur Piotr - członek
Klimont Andrzej - członek
Kolasa Leszek - członek
Kozub Jerzy - członek
Kwiatkowska Lidia - członek
Zakrzewska Józefa - członek
 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska
Zakrzewska Józefa - przewodnicząca
Batugowska Irena - członek
Cheba Jacek - członek
Dębniak Leopold - członek
Kolasa Leszek - członek
Kwiatkowska Lidia - członek
Sidor Jan - członek
Szwagierczak Robert - członek
 
Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia
Szwagierczak Robert - przewodniczący
Batugowska Irena - członek
Dębniak Leopold - członek
Kaptur Piotr - członek
Klimont Andrzej - członek
Kozub Jerzy - członek
Niewójt Mieczysław - członek
Sidor Jan - członek
Zakrzewska Józefa - członek
 
Komisja Rewizyjna
Kozub Jerzy - przewodniczący
Batugowska Irena - członek
Kaptur Piotr - członek
Klimont Andrzej - członek