artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE
Opatów 22.03.2004 I D. - 340 / 4 / 04

Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowie Pl. Obrońców Pokoju 34 informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

"Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opatowie przy ul. Ćmielowskiej 2".

została wybrana oferta firmy : " Zakład Remontowo - Budowlany

Andrzej Lalewicz

28 - 100 Busko Zdrój

ul. Królowej Jadwigi 41"

za cenę brutto : 389.608,62zł.

Burmistrz

Krystyna Kielisz

Opracowanie: Danuta Dziekońska, Ewa Zaczkiewicz