artykuł nr 1

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu otwarcia ofert

                                                                                                         Opatów 24.04.2007r


 

 


                          Zawiadomienie o przedłużeniu terminu otwarcia ofert


Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Opatów do wysokości 2.650.000 zł „ na potrzeby Gminy Opatów. Nr sprawy ID-III-340/03/2007


Gmina Opatów  informuje, że w dniu 18.04.2007r zgłosił się oferent o dostarczenie mu  Uchwały Rady Gminy Opatów dotyczącej zaciągnięcia kredytu wraz z opinią RIO o możliwości spłaty kredytu.

Na dzień dzisiejszy nie posiadamy opinii RIO do powyższej Uchwały.

W związku z tym zawiadamiamy o przedłużeniu terminów o udzielenie powyższego zamówienia publicznego:

- termin składania ofert  8.05.2007r do godz.8:50
- otwarcie ofert 8.05.2007r godz.9:00
- związanie ofertą do 8.06.2007r.

Pozostałe warunki ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. Burmistrz

Adam Mazurek

z-ca Burmistrza