artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                           Opatów, dnia 5.06.2014r

 

ID-III.271.6.2014

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.6.2014

Nazwa zadania:  „Termomodernizacja budynku Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Ćmielowska”

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Konsorcjum Lider: Firma Budowlano-Instalacyjna GRO-BUD Zygmunt Groele

  Partner: Firma Budowlano-Instalacyjna GRO-BUD Bartosz Groele

  39-300 Mielec ul. Wolności 23d

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną  

liczbę punktów  .

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

   podpisania umów w terminie do dnia 11.06.2014r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:  

  1) Nazwa –   SUN GALLO S.C. Tomasz Jóźwiak, Marcin Derendarz

  adres -  93-103 Łódź ul. Milanowa 21

  liczba pkt –  65,17  

     2) Nazwa –  SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa

 adres -  26-600 Radom  ul.Mokra 2

 liczba pkt –  71,41

  3) Nazwa - LEBART Bartosz Łogwiński i wspólnik Spółka Jawna

  adres -  Rakowiska ul. Krysztalowa 21  21-500 Biała Podlaska

  liczba pkt –  64,26

  4) Nazwa -  Konsorcjum Lider: Piotr Machalewski i Witold Świtkowski

  Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „WIKTOR” Sp.J

 Partner: ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp.K

  adres - 97-500 Radomsko ul. Kolejowa 8

 42-200 Częstochowa ul. Poselska 30

  liczba pkt –  69,97

  5) Nazwa -    „WODEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

  adres   -    27-530 Ożarów  ul. Jaśminowa 17

  liczba pkt -   88,63

  6) Nazwa  - Konsorcjum  Lider: CREATIVE AND FUTURE Sp. z  o.o.

 Członek: SPA VOYAGE Sp. z o.o.

 adres - 26-021 Daleszyce  Mójcza 25

  liczba pkt –  77,92  

  7) Nazwa -  Konsorcjum Lider: Firma Budowlano-Instalacyjna GRO-BUD Zygmunt

 Groele

 Partner: Firma Budowlano-Instalacyjna GRO-BUD Bartosz Groele

adres  -    39-300 Mielec ul. Wolności 23d

liczba pkt – 100

  8) Nazwa -  Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Per-Mir „Mirosław Perlak

  adres -    25-645 Kielce ul. Piekoszowska 359D

  liczba pkt –  76,36

  9) Nazwa - Budowlane Prace Izolacyjne Tyrała Jan

   adres -    26-035 Raków , Ociesęki 87

liczba pkt –  85,12

10) Nazwa –  MAJBUD Iwona Maj

  adres - 20-467 Lublin ul. A.Świętochowskiego 45

liczba pkt -   84,10

11) Nazwa - Konsorcjum Lider:BB.Grupa Sp. z o.o.

  Partner: Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Adam Borcuch

  Partner : P.P.H.U. MAXBUD Michał Borcuch

adres -   27-400 Ostrowiec św. ul. Orla 3

  27-400 Ostrowiec św. ul. Gościniec 9

liczba pkt –  72,19

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający

informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po  

dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

 

 

 Burmistrz A.Chaniecki

 Oprac. E. Zaczkiewicz