artykuł nr 1

INFORMACJA Z WYBORU OFERTY

INFORMACJA  Z  WYBORU OFERTY


na wykonanie opracowania
Studium Wykonalności
 dla inwestycji polegającej na przebudowie, adaptacji
i wyposażeniu części pomieszczeń Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie na cele Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie.
Ofertę z najniższą ceną  wykonania  tj. 5 490,072 zł złożyła firma
GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o z Kielc,  która została zaproszona do podpisania umowy.