artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu- Dodatkowe informacje

11/05/2016 S90 - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Opatów: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2016/S 090-160506

Gmina Opatów, pl. Obrońców Pokoju 34, Osoba do kontaktów: Ewa Zaczkiewicz, Opatów 27-500, POLSKA. Tel.: +48 158681300. Faks: +48 158684647. E-mail: zamowienia@umopatow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 10.11.2015, 2015/S 217-395155)

Przedmiot zamówienia:
CPV:60112000

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Zamiast: 

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie: 1.1.2017

Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia).

IV.1) Rodzaj procedury:

Otwarta.

Powinno być: 

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie: 1.1.2017

Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia.

IV.1) Rodzaj procedury:

Na małą skalę (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 1370/2007).